Teknik Servis

GELIŞEN TEKNOLOJI

Tüm problemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhis edilmesi ve sorunların servis tarafından etkili bir şekilde çözülebilmesinin sağlanması amacı ile Iveco, ürünün evrimini yansıtan yeni bir diyagnostik platformu geliştirmiştir.

Bu platform E.A.SY. (Electronic Advanced System – İleri Düzey Elektronik Sistem) olarak adlandırılmıştır ve bir iletişim modülü (ECI) ile özel bir kişisel bilgisayar kullanılarak araçta bulunan çeşitli elektronik kontrol ünitelerinin arıza teşhisinin kolayca yapılmasına imkan tanır.
E.A.SY. platformuna ait yazılım, arıza belirtilerine göre indekslenmiş bir onarım rehberinden yararlanılmasını sağlayan bir arayüz sunar.
ECI modülü bugünün ve gelecekte kullanılacak olan bütün Iveco elektronik kontrol üniteleri ile iletişim kurulmasını sağlar. 
Teleservis ve diğer tüm Iveco destek sistemleri ile etkileşimin de yardımı ile Iveco İleri Düzey Arıza Teşhisi sisteminin kalbi olan E.A.SY., geleceğin Yetkili Servisine erişimin anahtarını temsil eder 

İLERİ DÜZEYDE ARIZA TEŞHİSİ: 
IVECO YETKİLİ SERVİSLERİNİ GELECEĞE TAŞIYOR